VIATA MAI BUNA - ELIMINA STRESUL - CONTROL GREUTATE - CONFIDETA - SUCCES - PROGRES IN SPORT

Felicia Mocanu, CHt Hipnoterapist

 

 

 

 

Hipnoterapist Atestat

EDUCATIE

Diplomat si Atestat Hipnoterapist si  Analizã Scris de Mânã la Institutul de Motivatie si Hipnozã, California, SUA

Atestat la Asociatia Americanã de Hipnozã (AAH) în:

Inductie Rapidã si Instantanee

Hipnozã pentru Înainte si Dupâ Operatie

Întoarcere în Vieti Trecute  

Pierdere în Greutate prin Hipnozã

Hipnoza în Istorie

Masterat în Aeronauticã, CFD si Diplomat ca Inginer Mecanic la Institutul Politehnic, Facultatea de Aerospatiale, Bucuresti, România

 

PREGATIRE PROFESIONALÃ

Am fost pregatitã la Institutul de Motivatie si Hipnozã, California, SUA  in :

Fundatie in Hipnoterapie 

Programare Neurolingvisticã (PNL)

Hipnozã Ericksonianã si Kappasianã

Regresie Hipnoticã  

Hipnodrama 

Instrumente de Hipno-Diagnostic   

Hipnoza Pediatricã Advansatã

Hipnozã Medicalã

Eliminare Fricã si Panicã

Mecanism de Apãrare 

Sugestibilitate Emotionalã si Fizicã, Sexualitate 

Teoria Sistemului de Familie

Disfunctii Sexuale 

Incetare Fumat 

Alimentatie Disfunctionalã    

Abuse de Substante  

Interventie in Crizã 

Consiliere si Interviu 

Hipoglicemie

Sindromul Corpului

Publicitate si Promovare

Control  Obiceiuri

Auto Imbunãtãtire Generalã

Eticã si Legislatie Avansatã

Banca Mentalã

Hipno-Anestesia   

Imagini Terapeutice

Analiza Scrisului de Mânã   

Studii de Cazuri Clinice 

 

 

            

Scopul unui program de hipnozã este auto-ameliorare si ca alternativã sau tratament complementar al serviciilor de artã a vindecãrii licentiate de Provincia Ontario. Un hipnotist nu este un doctor sau psihologist si serviciile de hipnoterapie nu sunt licentiate in provincia Ontario. Serviciile nu dau diagnostic si nu includ practica medicalã, si nu pot fi considerate un substitut al serviciilor sau procedurilor doctorului sau psihologistului.

Hipnoza lucreazã cu puterea subconstientului si accesarea acestuia conduce la imbunãtãtirea vietii.

Serviciile constau intr-un program de conditionare, incluzând un numar nedeterminat de sesiuni private functie de nevoile individuale ale clientului. 

 Hipnotistul se straduieste cu cea mai bunâ  abilitate sã atingã obiectivele sesiunilor clientului. În timp ce hipnoza poate fi o tehnicã eficientã pentru multe scopuri, eficienta poate varia de la individ la individ, si nu se pot garanta sau promite resultate specifice sau progres.

In timpul sesiunilor, clientul rãmâne complet constient de tot ce se întâmplã. În fapt, multi oameni recunosc o hiper-constientã unde senzatiile sunt percepute îmbogãtit si vii. Capacitatea de a vizualiza sau imagina este îmbunãtãtitã. Relaxarea profunda este comunã. Multi descriu starea hipnoticã  ca o scãpare completã si totalã din tensiunile fizice si stresul emotional, în timp ce se ramâne complet alert.

   Anunt

Provincia Ontario nu a adoptat standardele educationale si de formare pentru practica hipnozei. Aceastã declaratie de acreditare este doar pentru scopuri informationale. Sub legislatia Ontario un hipnoterapist sau hipnotist consultant nu poate furniza un diagnostic medical sau sã recomande intreruperea unui tratament medical prescris.

Dacã un client doreste un diagnostic sau orice alt tip de tratament de la un medic, clientul poate folosi acest serviciu in orice moment.

 În caz serviciile mele sunt intrerupte de un client, clientul are dreptul sa refuze serviciile de hipnozã în orice moment.

   Confidentialitate

Eu nu voi elibera nimanui informatii fãrã un consimtãmânt în scris al clientului, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege. Aveti dreptul de a vi se permite accesul la înregistrãrile scrise de mine în timpul sesiunilor.

   Asigurare

Eu consider serviciile mele ca ceva la care veti plãti personal. In general, companiile de asigurãri nu acoperã serviciile de hipnozã, si încerc sã vã avertizez sã nu vã asteptati sã o facã.

   Abordare

Scopul meu este de a vã ajuta sã vã schimbati si sã vã transformati viata cu aptitudinile, pregatirea si experienta mea. Vã voi ghida în acest proces prîntr-o manierã sigurã, fãrã judecatã, profesionalã pentru a vã ajuta sã trãiti o viatã mai bunã si sã vã atingeti obiectivele.

 

Codul de eticã al Gidului National al Hipnotistilor recomandã:

 

   Starea Clientului

Membrii vor face din starea fizicã si mentalã a clientului o primã consideratie.

   Siguranta Clientului

Membrii nu se vor angaja in nici un abus verbal, fizic sau sexual cu clientul.

    Limite ale Practicii

Membrii vor utiliza hipnoza strict în limitele lor de formare si competentã si în conformitate cu legile din statul lor.

   Publicitate

Membrii vor fi sinceri in publicitatea lor.

   Acreditari

Membrii trebuie sã fie întotdeauna cinstiti despre natura titlurilor si gradelor când se referã la publicul general, media, sau in interiorul cercurilor profesiei noastre.

   Practica Complementarã

Membrii nu vor diagnostica, trata si nici nu vor  prescrie tratamente pentru clienti privind probleme legate de conditiile medicale sau mentale. Membrii vor lucra cu clientii numai cu intentia de a îmbunãtãti abilitatea proprie naturalã restorativã a clientului si nu va face revendicãri terapeutice.

  Practica Reasonabilã

Membrii vor refuza serviciul de hipnozã pentru clientul fãrã recomandare medicalã daca comportamentul, afirmatiile si aparenta clientului conduc o persoanã rezonabilã sã creadã cã acest client necesitã evaluare de cãtre un doctor sau profesional. Membrii vor furniza servicii acestor clienti numai dupã evaluarea si cu aprobarea doctorului sau unui profesionist din domeniul sãnãtãtii.

   Coleagii

Membrii vor trata pe colegii lor hipnotisti fãrã defãimare publicã.

 

 

Drept de Autor © 2013-2023 Inteligenta Motivatie Hipnoza.Toate drepturile rezervate.